follow url שמואל אלף.

אוטודידקט, מפתח תוכנה, חוקר לומד הלכות תורה וקבלה.

חובב שירה, מוסיקה קלאסית וג'אז.

שמואל אלף כותב מגיל צעיר ,משנת 2003 התחיל לאסוף את שיריו לאוגדן שמופיע כיום באתר.

התחיל לפרסם שירה באתר ליטרטורה בשנת 2006 והשתתף בתחרויות כתיבה יוצרת.

שירתו של היוצר מושפעת מממקורות היהדות התהילים ,השירה העברית ויוצריה.

היצירה כוללת, פרוזה, שירה ומסות עם אספקטים חברתיים ואישיים,

רגש,עוצמה, תשוקה, אהבה ואכזבה.

שמואל אלף כותב את החיים ומעורר בשפה העברית.


Copyright © 2019 mywish